Skip to main content

Misstanden met zorggelden mede gevolg van slechte medezeggenschap

25 augustus 2016

Zoals wij eerder berichtten, heeft zorginstelling Daelzicht ruim een miljoen euro gestopt in plannen voor een 'belevenispark' waar bewoners en personeel van de instelling niet om hadden gevraagd. De plannen, die inmiddels zijn stopgezet, gingen ten koste van de zorg. De afgelopen jaren waren er meerdere van dit soort "incidenten".Zo legde zorgintelling Philadelphia zich toe op hotels en een kasteel en ging bijna failliet. De bestuurders ontvingen bij hun vertrek vele tonnen. Instelling Zonnehuizen ging failliet na fusies. De instelling ging bovendien niet behoorlijk om met de gelden van cliënten. Gehandicapteninstelling Willem van den Bergh plande samen met bouwbedrijf Heijmans villa's van 7 ton op het instellingsterrein, en verhuisde de cliënten alvast ongevraagd naar woonwijken. De villa's bleken onverkoopbaar. Iets soortgelijks gebeurde met Sherpa en de Amerpoort. Miljoenen euro's, die bedoeld waren voor de zorg, verdwenen in het niets. Duizenden gehandicapten werden gedwongen naar woonwijken verhuisd waar zij vaak vereenzaamden. Het protest van familie en personeel haalde weinig uit . Mr. dr. Marijke Malsch heeft over dergelijke misstanden en met name over de niet goed functionerende medezeggenschaap als medeoorzaak, een treffend artikel geschreven dat u hier kunt lezen