Skip to main content

Ervaringen

Hieronder vindt u een bloemlezing van ervaringen met zorginstellingen zoals die door familieleden van mensen met een verstandelijke beperking zijn gemeld. Het betreft voor een deel verhalen die ons al vóórdat dit meldpunt in de lucht was, bekend waren. Deze ervaringen willen wij uitbreiden met ervaringen die wij via het meldpunt binnen krijgen. Maar wij gaan de meldingen vooral op een systematische wijze analyseren en rapporteren om de aard en omvang van zorgelijke situaties in de gehandicaptenzorg in kaart te brengen. Alles met als doel politici en andere autoriteiten te bewegen de omstandigheden die hier de oorzaak van zijn of in de hand werken, via wet- en regelgeving te veranderen.