Donaties

De stichting werkt met mensen op vrijwillige basis en ontvangt geen subsidie.
Financiële steun is welkom om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken en uit te breiden zoals:

  • organiseren van bijeenkomsten van lotgenoten
  • verwerken van gegevens over de misstanden in de zorg die naar aanleiding van de website binnenkomen
  • opstellen van rapportages
  • financieren van juridische bijstand
  • beïnvloeden van de politieke besluitvorming en maatschappelijke organisaties
  • publiciteit
  • onderhouden van de website

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Giften en donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Triodos: NL43TRIO.0197627161 ten name van Stichting Klokkenluiders vg. Den Haag