Skip to main content

Donaties

De stichting werkt met mensen op vrijwillige basis en ontvangt geen subsidie.
Financiële steun is welkom om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken en uit te breiden zoals:

  • organiseren van bijeenkomsten van lotgenoten
  • verwerken van gegevens over de misstanden in de zorg die naar aanleiding van de website binnenkomen
  • opstellen van rapportages
  • financieren van juridische bijstand
  • beïnvloeden van de politieke besluitvorming en maatschappelijke organisaties
  • publiciteit
  • onderhouden van de website

Rekeningnummer: NL75 ABNA 0116 2119 03 ten name van Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg te Vlaardingen

Bij donaties graag vermelden: Donatie aan de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg