Skip to main content

Overleg VGN over klachtenbehandeling

30 oktober 2016

De stichting voert periodiek overleg met VGN (de koepel van zorginstellingen) over onderwerpen waarover geen verschil van mening bestaat. Op dit moment onderhandelen wij over het eventueel onder gezamenlijk auspiciën uitbrengen van een overzichtelijke handleiding over het hoe, wat, waar, wanneer in geval van een vastgelopen klachtenbehandeling.