Visie en doel


De stichting heeft als doel het signaleren, analyseren en aan de kaak stellen van aard en omvang van wat er misgaat in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit om dat vervolgens onder de aandacht te brengen van politici en (andere) in de vg-sector opererende gezaghebbende personen en instanties om zodoende verbeteringen in de zorg en het beleid op dat gebied te bevorderen.

De stichting richt zich hoofdzakelijk op wat er misgaat als gevolg de huidige structuur en organisatie van de vg-zorg en de daarmee samenhangende verdeling van verantwoordelijkheden en de kwetsbare (rechts)positie van cliënten. Kwaliteit van zorg, controle op de besteding van gemeenschapsgeld, medezeggenschap en eigen regie staan daarom hoog in ons vaandel.

Het lijkt erop dat veel problemen in de vg-zorg kunnen ontstaan en voortbestaan door de wijze waarop het toezicht op de zorgkwaliteit is geregeld, de falende controle op de besteding van AWBZ-gelden, de regeling van de cliënt -medezeggenschap, het toestaan en bevorderen van marktwerking in de zorg en de rol en de positie van Raden van Toezicht van de zorgaanbieders.