Skip to main content

Minister Van Gennip ondertekent Europese brief over effectieve aanpak schijnzelfstandigheid bij platformwerk

13 november 2022

Iedereen op de arbeidsmarkt moet op een eerlijke, goede en veilige manier kunnen werken. Dat is niet altijd het geval. Zeker rondom platformwerk komt ‘schijnzelfstandigheid’ vaker voor. Daarbij wordt een werknemer als zzp'er aangemerkt, terwijl hij in feite werknemer is. Daardoor loopt diegene sociale bescherming mis. In het kader van onderhandelingen over een Europese richtlijn om dit tegen te gaan, wil Nederland zich hard maken voor regels die platformwerkers gaan helpen. Daarom heeft minister Van Gennip – samen met 7 andere lidstaten – een brief ondertekend om aan te dringen op Europese regels om schijnzelfstandigheid bij platformwerk tegen te gaan.

Platformbedrijven (zoals maaltijdbezorgers, aanbieders van taxiritten of verhuurders van thuishulp) werken vaak met zzp’ers. Dit kan voor werkenden een bewuste keuze zijn en meer meerwaarde bieden voor zowel de werkende als het platform. Tegelijkertijd komt het voor dat het werk op een dusdanige manier is georganiseerd dat er van werken als zelfstandig ondernemer bij het platform geen sprake is.
 

Minister Van Gennip: “Zelfstandig ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan Nederland. Maar waar sprake is van schijnzelfstandigheid bedreigt dat de eerlijke concurrentie tussen werkenden en tussen werkgevers. De risico’s daarvan komen terecht bij werkenden. Dat ondermijnt ons sociale stelsel en kan voor hen grote gevolgen hebben. Ook in Europees verband wordt gezien dat schijnzelfstandigheid, zeker ook rondom platformwerk, aangepakt moet worden. Ik vind het belangrijk dat er snel regels komen om schijnzelfstandigheid in de platformsector effectief tegen te gaan.”

Schijnzelfstandig op Europees niveau tegengaan

Ook in Europees verband wordt erkend dat ‘schijnzelfstandigheid’ bij platformwerk moet worden aangepakt. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en gebrekkige (sociale) bescherming voor werkenden die daar wel recht op hebben. Daarom wordt er aan een Europese richtlijn gewerkt die platformwerkers onder andere helpt om gemakkelijker hun status van werknemer op te eisen. Met de voorgestelde regelgeving zijn platforms, en niet werknemers, straks verantwoordelijk om aan te tonen of iemand daadwerkelijk als zzp’er werkt of in een normaal dienstverband zit. Een belangrijke stap om die werkenden beter te beschermen.

De uitwerking van deze regeling krijg nu vorm. Minister Van Gennip wil daarom met andere lidstaten het belang van de urgentie om snel tot goede en effectieve regels te komen onderstrepen.

Bron: Ministerie VWS 18 oktober 2022:

Minister Van Gennip ondertekent Europese brief over effectieve aanpak schijnzelfstandigheid bij platformwerk | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl