Skip to main content
  • juli 2022
    Ervaringen

Het verhaal van B bij Philadelphia

B (1974) is onze zoon, een man met een verstandelijke beperking, die van begin 2005 tot eind 2011 woonde en zorg ontving van Philadelphia ( = Ph), locatie Tepeklooster in Driebergen. Wij lagen al jaren in de clinch met Ph over de slechte kwaliteit van zorg daar. N.a.v. een TV uitzending daarover is die locatie jaren lang onder (verscherpt) toezicht van de Inspectie geplaatst. Omdat de zorg ook toen niet verbeterde, hebben wij van B’s PGB  gedeeltelijk zorg van buiten betrokken en dat leidde tot een redelijk compromis. In 2010/11 heeft Ph ons echter voor het blok gezet door ons een volstrekt maf zorgaanbod voor te leggen. Een paar voorbeelden:

- Het zorgaanbod wijkt zeer sterk af van het Ondersteuningsplan dat enkele maanden daarvoor was getekend, ook door Ph (!) - Er wordt zorg aangeboden die helemaal niet tot de zorgvraag van B  hoort en waarvoor de deskundigheid ontbreekt (fraude?) - Wij moeten uit privé middelen € 3300 betalen, zonder dat – ook bij navraag – wordt  gespecificeerd wordt waarvoor - Er wordt 1 ¾ uur per week ( = € 3500 per jaar) in rekening gebracht voor ‘een kopje thee’ bij ziekte. Absurd, want (a) B is vrijwel nooit ziek en (b) overdag is er op locatie geen personeel aanwezig (fraude?) - Bij de uiteindelijke kostenberekening (ongeveer het dubbele van de zorgvraag!) wordt het aantal uren dat gedeclareerd wordt niet vermeld. Elders in het zorgaanbod wordt wel zo’n 7 uur individuele zorg per week (!) opgevoerd zonder dat wij daarom vragen (fraude?)

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het spreekt vanzelf dat we hierover zijn gaan onderhandelen, maar dat was een erg frustrerende ervaring. De ‘kapotte grammofoonplaat’ was steeds: Dit is het uiterste bod, als je niet akkoord gaat moet B weg.  Uiteindelijk zijn we naar de Klachtencommissie gegaan (voorz. mr vdV, raadsheer te Arnhem), maar dat was een schertsvertoning, want er werd niet inhoudelijk ingegaan op onze klacht en het verweer van Ph stond vol onjuistheden, hele leugens en halve waarheden (regiomanager dG).  Ons werd mediation voorgesteld. Toen wij daar voorwaarden aan stelden heeft Ph de zorgovereenkomst opgezegd en B op straat gezet. Door toedoen van de rechter hebben we drie maanden extra gekregen om een alternatieve locatie voor hem te zoeken. Die hebben we gelukkig gevonden, met prima medewerking van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de woningstichting daar. Gelukkig gaat het nu in zijn nieuwe woning goed met hem

Onaanvaardbaar is dat B slachtoffer is geworden van het machtsspel van Ph. Je kind wordt als drukmiddel gebruikt. Veel ouders zullen dit herkennen. Daardoor word je kwetsbaar en dat weten de zorgaanbieders donders goed. Gelukkig hadden wij op tijd een alternatief, maar dat laat onverlet dat B is gebruikt als chantagemiddel. Dat is een klap onder de gordel en deze onethische machtspositie van de zorgaanbieders moet gebroken worden.