Skip to main content
  • juli 2022
    Casussen

En zo ben je een wettelijk vertegenwoordiger en dan ineens niet!

 ... Mijn man en ik waren mentor en bewindvoerder van ons kind. Er was regelmatig contact met onze dochter. Alleen de zorginstelling bleef zaken buiten ons om regelen. Aan ons kind merkten we dat ze haar in veel opzichten bleven overvragen. Zo wilde ze op een zeker moment haar eigen geld gaan beheren, dat had haar begeleider al met haar besproken.
Op haar vaste bel avond vertelde ze ineens niets meer met ons te maken willen hebben en een andere mentor en bewindvoerder te willen. Uiteraard willen we haar vraag respecteren, maar de wijze waarop dit zo plotseling plaatsvond, verraste ons wel. Ze gaf de telefoon aan de leiding die naast haar stond en deze lichtte een en ander toe. Een andere mentor zou al geregeld zijn en de bewindvoerder wilde graag de administratie van onze dochter hebben.
Binnen 14 dagen kregen we een bevestiging toegezonden van de nieuwe bewindvoerder. We deden nog een poging om ons te richten tot de kantonrechter met behulp van een advocaat. Weinig hielp.
Onze dochter belt niet meer op, we weten niet waar ze woont, er is geen contact meer. ...

...Mijn dochter is vermoedelijk verkracht en nu moet zij weg naar een andere locatie ....

....Het is woensdag en onze vaste bezoekdag om onze dochter te bezoeken. We rijden naar haar woning en zien bij binnenkomst dat er het e.e.a. veranderd is in de woning. We zien ook andere cliënten en andere begeleiders. Maar onze dochter zien we niet. We vragen waar ze is, misschien is ze wel ziek en ligt ze op haar bed.
Maar nee, onze dochter is niet ziek, maar verhuisd naar een andere locatie. Niemand heeft ons geïnformeerd.
We willen niet meer doorvechten. Ik ben 82 jaar en mijn man wordt binnenkort 87....