Skip to main content
  • juli 2022
    Casussen

Leekerweide : aanvechtbaar beleid

Voorgeschiedenis

Leekerweide is een VG-instelling in Noord-Holland en bedient de regio West-Friesland. Men biedt begeleiding aan huis tot 24-uurszorg in deze regio en ondersteunt ruim 850 cliënten binnen de regio Medemblik/Hoorn/ Enkhuizen. In Wognum aan de Verlengde Kerkweg 1 is het instellingsterrein waar 144 cliënten wonen. Op dit terrein bevinden zich verschillende voorzieningen als een kinderboerderij, zwembad, dagbesteding, etc. en er worden vele activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Dit terrein ligt aan de rand van Wognum en op loopafstand van het kleine, gezellige winkelcentrum, maar ook op kleine afstand van Hoorn met vele voorzieningen.
In 2004 worden er initiatieven ontplooid voor 'Plan Oostwoud': een woonvoorziening voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen (LVB'ers) in Oostwoud. Oostwoud is een gehucht met nauwelijks voorzieningen. Zodra dit plan bekend wordt, ontstaat er grote onrust bij de bewoners van Oostwoud en men begint te protesteren. Dit protest eindigt bij de Raad van Staten in 2012 waarbij de bezwaren van de omwonenden ongegrond worden verklaard en de planologische procedure is hiermee afgerond. Het plan kan van start en men kan met de bouw beginnen. Voor deze bouw is destijds een Wabo-vergunning aangevraagd: het zou gaan om appartementen waarin cliënten zelfstandig, maar met begeleiding, kunnen wonen.

De Wentels zijn pas gebouwde woonvoorzieningen op dit terrein. Een Wentelwoning bestaat uit 4 woongroepen met op elke woongroep 7 bewoners. In de voorfase van de bouw van deze Wentels werd gemeld dat er ook LVB-ers met gedragsproblemen in deze woningen zouden komen. Na veel onrust is toegezegd dat het bij één groep zou blijven (6 à 7 cliënten). Onder deze voorwaarde hebben ouders/vertegenwoordigers dan ook toestemming gegeven hun kind/familielid daar te laten wonen.
De keuzevrijheid van wonen is een recht van een cliënt en/of ouder/verwante en gemaakte keuzes hierover zijn dan ook vastgelegd in het zgn. Leefwensenonderzoek. Hierover zijn in 2004 afspraken vastgelegd met de Raad van Toezicht en directie: dit leefwensenonderzoek zou gerespecteerd worden en blijven.

Huidige situatie

In februari valt bij 14 ouders/vertegenwoordigers een brief op de mat: Leekerweide meldt dat hun kinderen/verwanten (die soms al meer dan 30 jaar op het terrein wonen) die in de Wentel 2c en 2d wonen plaats moeten maken voor een groep van 14 jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB'ers) en gedragsproblemen, een aantal met een complexe zorgvraag. Bij LVB'ers met een dergelijke achtergrond kan sprake zijn van crimineel gedrag en/of verslavingsproblematiek. De voorgestelde oplossing is een verhuizing van deze groep cliënten naar 'het project Oostwoud', maar dit project gaat niet uit van wonen met intensieve verzorging/begeleiding in een 24-uurs woon-zorgcomplex. Voor huisvesting van deze groep is geen gebruiksvergunning en een vergunning 'brandveilig gebruik' aangevraagd bij de gemeente Medemblik.

Niet alleen de ouders/vertegenwoordigers van de Wentel 2c & 2d cliënten zijn geschokt, maar ook de ouders/vertegenwoordigers van de cliënten die wél mogen blijven wonen op het instellingsterrein, met name die van de cliënten in de Wentel 2d en 2a (die dan zeer nabij de groep LVB'ers zullen wonen). Er wordt contact gezocht met de Familievereniging van Leekerweide die ongeveer 80 % van de 24-uurszorg cliënten vertegenwoordigt.
Men maakt zich grote zorgen over de komst van de grote groep LVB'ers: deze groep zal zich niet integreren met de huidige bewoners van Leekerweide en de kleine, al aanwezige, groep zorgt nu al voor overlast. De politie is regelmatig te gast op Leekerweide sinds hun komst.
De directie meldt dat het aantal incidenten onder de LVB'ers zelfs lager is (m.n. op agressie) dan onder de 'gewone' populatie van Leekerweide maar de cijfers kan hij niet presenteren. Hij spreekt van 'amper' incidenten.

De verhuizing wordt gebracht als een voldongen feit. De OR, noch de cliëntenraad is geconsulteerd. In de brief staat dat de opname van de groep LVB'ers een voorwaarde voor financiering door het zorgkantoor is gesteld, maar dit staat nergens zwart op wit. Ergo, het zorgkantoor kan de instelling niet dwingend voorschrijven om de LVB'ers te huisvesten op het instellingsterrein. Men stelt ook dat de benodigde begeleiding voor de groep LVB'ers alleen op het instellingsterrein geboden kan worden en niet op locatie Oostwoud, dit zou te duur zijn. Maar, het project Oostwoud is juist van de grond gekomen voor deze doelgroep!

Anders dan in 2004 worden omwonenden van het terrein aan de Verlengde Kerkweg niet geïnformeerd. Zij komen dit 'per toeval' te weten door pamfletten die de Familievereniging en ongerust ouders/verwanten van Leekerweide heeft verspreid over de komst van de LVB'ers. Er ontstaat onrust en Leekerweide organiseert een bijeenkomst voor buurtbewoners. Deze bijeenkomst verloopt emotioneel en men verwijt de bestuurder het gebrek aan communicatie. Deze bestuurder meldt zelfs dat hij helemaal niet van plan was geweest de buurtbewoners in te lichten, maar zich daar nu pas toe verplicht te voelen. De buurtbewoners melden nu al veel last te hebben van de kleine groep LVB'ers en vrezen het ergste nu de groep drie keer zo groot zal worden. De buurtbewoners krijgen de instructie van Leekerweide om dan contact op te nemen met de politie of de wijkagent te waarschuwen. Men vindt dit de omgekeerde wereld en is bang voor represailles van de jongeren als ze bellen. Een aantal buurtbewoners heeft al verschillende keren naar Leekerweide zelf gebeld bij overlast 's avonds, maar er is dan niemand bereikbaar op Leekerweide. De buurtbewoners moeten het dan dus zelf maar oplossen!

De Familievereniging van Leekerweide en betrokken ouders/verwanten melden de gang van zaken bij o.a. het zorgkantoor, de Raad van Toezicht van Leekerweide en de gemeente(politiek) van Medemblik.

Er is inmiddels een aantal artikelen verschenen in het Noord-Hollands Dagblad, editie West-Friesland:

Onrust door verhuizing bewoners (12 februari 2013),

Actiepamflet rondom Leekerweide (6 maart 2013),

Pamflet maakt wat los in de buurt