Skip to main content

Patroon van klachten

23 december 2016

Het patroon van klachten blijft op hoofdlijnen hetzelfde als die uit ons ons Zwartboek van 2014. Na de publicatie van dit Zwartboek zijn er op het meldpunt ongeveer evenveel nieuwe klachten binnengekomen als de hoeveelheid die in het zwartboek zijn verwerkt. Belangrijkste situaties die door familieleden van cliënten en medewerkers van zorginstellingen worden gerapporteerd, zijn (in volgorde van belangrijkheid):

  1. kwaliteit van zorg onder de maat,
  2. management dat weigert te luisteren,
  3. onvoldoende controle van zowel zorgkantoor als Inspectie,
  4. te veel ongekwalificeerd personeel, en
  5. onbevredigende klachtenafhandeling.

Het bestuur van Klokkenluiders VG blijft, met andere partijen in de gehandicaptenzorg, in gesprek met het ministerie van WWS over verbeteringen.