Skip to main content

Commissie voor hulp bij conflicten met zorginstelling

30 oktober 2016

Het bestuur van de stichting is de afgelopen periode ook druk doende geweest met het “optuigen” van een gezaghebbende onafhankelijke commissie die bij gerezen conflicten  tussen cliënt (-vertegenwoordiger) enerzijds en zorginstelling anderzijds een scheidsrechterrol kan vervullen als mensen in het klachtentraject zijn vastgelopen. In de commissie hebben mensen zitting die zorginhoudelijk,  bestuurlijk, juridisch en ethisch hun sporen hebben verdiend en hun hart op de goede plek hebben. De bemensing is min of meer rond. We zijn nu bezig te onderzoeken of deze commissie, die een eigen rechtspersoon zal zijn, erkenning kan verwerven bij de landelijke autoriteiten.