Patroon van mistanden in de vg-zorg blijft gelijk

Het patroon van misstanden dat wij in ons zwartboek van twee jaar geleden beschreven blijft op hoofdlijnen hetzelfde.
De belangrijkste misstanden die door personeel van zorginstellingen en door familieleden van cliënten na de publicatie van ons zwartboek worden gerapporteerd, zijn (in volgorde van belangrijkheid):

1. Kwaliteit van zorg onder de maat

2. Management dat weigert te luisteren

3. Onvoldoende controle van zowel zorgkantoor als inspectie

4. Te veel ongekwalificeerd personeel

5. Onbevredigende klachtenafhandeling

Het bestuur van Klokkenluiders vg is – samen met andere spelers in dit veld - in overleg met het ministerie om hierin verbetering aan te brengen.