Handreiking Klachtenafhandeling: gereviseerde versie

 

14 juni 2020 - Van de handreiking Klachtenafhandeling, die alweer enige tijd op deze website staat, hebben wij een vernieuwde versie gemaakt. Kleine fouten en omissies in de eerdere versie zijn aangepast en wijzigingen ten gevolge van veranderde regelgeving zijn aangebracht. U vindt de nieuwe Handreiking hier

 Alle meldingen die families van verstandelijk beperkte cliënten op onze website hebben gedeponeerd, hebben ons geleerd dat het wemelt van de voetangels en klemmen waar klagers over (ontoereikende) zorg mee te maken krijgen. Om mensen met serieuze klachten wegwijs te maken in het "bos vol paden en zijpaden" hebben wij geprobeerd een brochure te maken voor mensen die op één of andere manier zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het klachtensysteem in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat staat hen te doen, tot wie en wat kunnen zij zich wenden en wat zijn hun (juridische) mogelijkheden? Voor het beantwoorden van die vragen probeert deze brochure een handreiking te zijn.

Wegwijs in klachtenland
Een van de meest in het oog springende kenmerken van de vele bij ons binnenkomende meldingen is de onbevredigende wijze waarop klachten van cliënten of hun wettelijk vertegenwoordigers worden afgehandeld. Bijna steeds blijkt dat klagers de weg kwijt raken in het doolhof van regels, wetten en instanties en dat daarvan niet zelden door zorgverantwoordelijken misbruik wordt gemaakt. Wij hebben als Klokkenluiders vg geprobeerd een begrijpelijk overzicht te schrijven waarmee aspirant-klagers door de (voorgenomen) klachtenprocedure worden gegidst.
Wij proberen voor deze handreiking de steun te verwerven van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederaland (VGN). De concept-handreiking zal daartoe op 31 oktober a.s. aan VGN worden aangeboden. Kort daarna – d.w.z. nadat wij het VGN-commentaar waarmee wij het eens zijn hebben verwerkt - zullen wij de handreiking op deze website publiceren. Wij overwegen om er ook een papieren versie van uit te brengen.
 
Philadelphia de fout in: bewindvoering aangevraagd buiten familie om
De familie van de licht verstandelijk beperktU e Tamara - die woont bij en zorg ontvangt van Philadelphia – kwam er onlangs achter dat de zorginstelling bewindvoering over Tamara had aangevraagd zonder dat ouders en andere familieleden daar iets van af wisten. Dat kwam boven op de al bestaande problemen die het gevolg waren van het onderbrengen van Tamara bij een groep ernstig verstandelijk beperkten (waar zij dus absoluut niet thuis hoort) en het arrangeren door de instelling van een veel te hoge indicatie (waardoor de instelling wel het daar bij horende budget ontving maar niet de corresponderende zorg hoefde te leveren; in vak termen heet dat "upcoding"). Over de kwestie van de bewindvoering zijn inmiddels vragen gesteld door sp-kamerlid Renske Leijten. De staatssecretaris heeft bereids te kennen gegeven dat hij tegen voornoemde praktijk zal optreden.
 
Zorginstelling Ruimzicht negeert uitsrpaak klachtencommissie 
ruimzicht achterHet plaatje hiernaast geeft en mooi zonnig beeld van zorgboerderij "Ruimzicht" in het Friese Oldelamer (nabij Heerenveen). De werkelijkheid binnen blijkt evenwel niet steeds een goede afspiegeling van de buitenkant. De 34-jarige dochter van de familie Post heeft een verstandelijke beperking en woont sinds enige tijd op Ruimzicht. Toen zij herhaaldelijk werd lastig gevallen door een medebewoner was het rap gedaan met de aanvankelijke
tevredenheid van de cliënt en haar familie. Het probleem zeurde door en er werd weinig aan gedaan. Uiteindelijk werd dochter en ouders de toegang tot de boerderij ontzegd. De onafhankelijke klachtencommissie onderzocht de zaak en stelde de familie voor 100% in het gelijk. (belangstellenden kunnen de uitspraak van de klachtencommissie hier inzien.
De directie van de instelling weigerde echter de uitspraak van de klachtencommissie te volgen. En daaruit blijkt maar weer eens hoe gammel het klachtenrecht in feite is. Vastlopen in een klachtenprocedure vanwege zorgverleners die zich van arbitrageuitspraken niets aantrekken, is een van de meest voorkomende problemen in de gehandicaptenzorg die ons ter ore komen. De familie Post heeft in arren moede nu maar een advocaat in de arm genomen. Het is nu wachten op wat de rechter zal zeggen.Onze stichting heeft dit probleem onder de aandacht van de staatssecretaris gebracht en is uitgenodigd om hierover (en over verscheidene andere kwesties) te overleggen.
 
Misstanden met zorggelden mede gevolg van slechte medezeggenschap
MarijkeMalsch2Zoals wij eerder berichtten, heeft zorginstelling Daelzicht ruim een miljoen euro gestopt in plannen voor een 'belevenispark' waar bewoners en personeel van de instelling niet om hadden gevraagd. De plannen, die inmiddels zijn stopgezet, gingen ten koste van de zorg. De afgelopen jaren waren er meerdere van dit soort "incidenten".Zo legde zorgintelling Philadelphia zich toe op hotels en een kasteel en ging bijna failliet. De bestuurders ontvingen bij hun vertrek vele tonnen. Instelling Zonnehuizen ging failliet na fusies. De instelling ging bovendien niet behoorlijk om met de gelden van cliënten. Gehandicapteninstelling Willem van den Bergh plande samen met bouwbedrijf Heijmans villa's van 7 ton op het instellingsterrein, en verhuisde de cliënten alvast ongevraagd naar woonwijken. De villa's bleken onverkoopbaar. Iets soortgelijks gebeurde met Sherpa en de Amerpoort. Miljoenen euro's, die bedoeld waren voor de zorg, verdwenen in het niets. Duizenden gehandicapten werden gedwongen naar woonwijken verhuisd waar zij vaak vereenzaamden. Het protest van familie en personeel haalde weinig uit . Mr. dr. Marijke Malsch heeft over dergelijke misstanden en met name over de niet goed functionerende medezeggenschaap als medeoorzaak, een treffend artikel geschreven dat u hier kunt lezen
 
 
 Dubieus handelen door zorginstelling Alliade
alliade Bij de in Heerenveen gevestigde zorginstelling Alliade is sprake van al dan niet opzettelijk – maar in ieder geval verwijtbaar - omgaan met dure kleding van cliënten tijdens  de periode dat die kleding in de was is. Het raakt regelmatig kwijt. Naar klachten hierover wordt slecht geluisterd om van eventuele schadevergoeding maar te zwijgen.
Alliade was dit jaar al eerder in het nieuws vanwege belangenverstrengeling door zorgtaken onder te brengen bij privé-bedrijven van directeuren van de instelling. Zie een artikel over het verdwijnen van kleding hier
 
Opnieuw Daelzicht
De verontrustende corruptie-achtige berichten over de in het Limburgse Heel gevestigde zorginstelling 'Daelzicht' (zorg voor ruim 2000 verstandelijk gehandicapten, werkgever van 1800 personen) houden niet op (zie onze eerdere berichten hierover). NRC-Handelsblad heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de (bedenkelijke) gang van zaken bij de instelling en daarbij kunnen vaststellen dat er sprake is van onacceptabele nepotisme-praktijken en onaanvaardbare betrokkenheid bij dubieuze vastgoed-beslissingen van de Roermondse ex-wethouder Jos van Rey en diens protegé, aannemer Piet van Pol. Lees het hele onderzoek hier.
 
Daelzicht: een “continuing story”
Eerder berichtten wij op deze site al over de absurde plannen van de Limburgse zorginstelling Daelzicht om op het terrein van de instelling een zogeheten belevingspark in te richten. In concreto wilden de bestuurders 75 miljoen euro investeren in onder andere een hotel, een achtbaan, een haven, een visvijver en een trein. Door de golf van kritiek hierop vanuit het land en de organisatie zelf, zijn de plannen – aan de voorbereiding waarvan inmiddels 1 miljoen euro is uitgegeven - uiteindelijk geschrapt en is de Raad van Bestuur opgestapt. Een interimmer is op 13 mei aan de slag gegaan.
Berichten over plannen van de intussen opgestapte Raad van Bestuur om het oorspronkelijke (en dus afgeblazen) project buiten het reguliere zorgfinancieringstraject alsnog te realiseren (op het terrein van Daelzicht!) blijken juist maar zijn (gelukkig) eveneens gestaakt. Of de bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden moet door de rechter warden bepaald.
De staatssecretaris en de inspectie houden – opgejut door Kamervragen van voornamelijk SP-zijde – de vinger aan de pols.
 
Gaat het goed met de hygiëne in zorginstellingen?
TV-station SBS6 is bezig met het voorbereiden van en consumentenprogramma. Hun aandacht is getrokken door de kwaliteit van de hygiëne voor mensen die op de zorg van anderen zijn aangewezen. Kent u een instelling waar de bewoners te kampen hebben met zeer onhygiënische omstandigheden? Wordt daar, ondanks de klachten, niets aan gedaan? Voor het nieuwe consumentenprogramma over hygiënische misstanden zou SBS6 graag in contact willen komen met mensen die op dat gebied problemen ervaren en op zoek zijn naar een oplossing. Neem dan contact op met de producent van het programma: Robert Bulthuis e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 54296605
 
Toezicht op vastgoedbeleid van zorginstellingen
De minister is van plan om het toezicht op vastgoedplannen van zorginstellingen op te heffen en voortaan gewoon over te laten aan de instellingen zelf. VGN, de belangenbehartiger van de instellingen, staat hier van harte achter. Wij – Klokkenluiders vg – hebben hiertegen ernstige bedenkingen. Die zijn o.m. gebaseerd op misstanden op dit terrein gedurende de afgelopen jaren bij Philadelphia, de Zonnehuizen, de Willem van den Berghstichting, Sherpa, Amerpoort. In de meeste gevallen gaan dergelijke problemen (failissementen of bijna-faillissementen) ten koste van de zorg. Want zorggelden zijn de enige geldbron voor de instellingen. Marijke Malsch heeft tegen het onwenselijke voornemen van de minister krachtig stelling genomen in een opiniërend stuk in Trouw van 30 maart. Lees het hier
 

Allochtone gezinnen gezocht voor onderzoek naar kwaliteit van leven
Onderzoekers van het VU Medisch Centrum zijn onder supervisie van prof. dr. T.A. Abma op zoek naar allochtone gezinnen waarvan één of meer van de kinderen een verstandelijke beperking heeft (hebben). Ze willen nagaan hoe gezinnen de kwaliteit van leven ervaren, waar zij in het dagelijks leven behoefte aan hebben en of en hoe gezinsleden elkaar daarbij ondersteunen.
Als een kind een verstandelijke beperking heeft, dan heeft dat gevolgen voor het hele gezin. In het al langer lopende onderzoek deden tot nu toe vooral gezinnen van Nederlandse afkomst mee. Om een min of meer compleet beeld te krijgen wordt nú juist contact gezocht met gezinnen met een niet-Nederlandse afkomst.
Het gaat om allochtone gezinnen waarvan één (of meer) van de kinderen, die nog thuis wonen, een verstandelijke beperking heeft. Deze kinderen mogen ook al van volwassen leeftijd zijn. Hoe groot het gezin is maakt niet uit. Bij deelname aan het onderzoek wordt met de verschillende gezinsleden gesproken om een beeld te krijgen van de behoeften van de individuele gezinsleden en het gezin als geheel. De gegevens worden anoniem verwerkt.
De gesprekken vinden plaats van maart tot en met april 2016, bij voorkeur bij het gezin thuis. Een gesprek duurt ongeveer een half uur tot één uur. Deelnemers ontvangen een kleine attentie voor hun deelname. Indien u hiervoor belangstelling heeft, mail of bel dan de onderzoeker: Odile Vermeulen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 06-46123050
 
Fraude met PGB: oproep voor deelname aan documentaire
De tv-productiemaatschappij IDTV is bezig met het maken van een documentaire over fraude met PGB'n. Filmmaakster Nikki van Westen wil daarin samen met pgb-houders uitzoeken of er sprake is van fraude door de zorgaanbieder, en hoe dat bewezen kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners die zorg declareren die niet is geleverd of meer zorg declareren dan geleverd is.
De documentaire gaat in oktober 2016 in première in filmtheater EYE in Amsterdam, tijdens het Fraude Film Festival.
Met de documentaire wil Nikki aantonen waarom pgb-fraude voor zorgaanbieders relatief makkelijk is en welke zwakke plekken het huidige pgb-systeem kent. Zo hebben zorgaanbieders veel vrijheid, hoeven ze niet transparant te zijn en is er weinig tot geen controle op de kwaliteit van zorg. Pgb-cliënten zijn in veel gevallen afhankelijk van hun zorgaanbieder, wat het aankaarten van eventuele fraude ingewikkeld maakt. Slachtoffers van pgb-fraude kunnen bovendien geen kant op: ze blijven wettelijk verantwoordelijk voor hun pgb-budget en daarmee ook voor de ontstane schuld. Nieuwe regelgeving, zoals het trekkingsrecht via De Sociale Verzekeringsbank, gaat deze vorm van fraude helaas niet tegen.
De ducumentaire kan laten zien welk effect het heeft als mensen in deze situatie terechtkomen, en hoe ingewikkeld het is om gelijk te krijgen. Hopelijk ontstaat er dankzij de film een debat over de fraudegevoeligheid van het systeem.
Herkenbaar?
Ook als u niet direct in beeld wil komen, zijn uw ervaringen waardevol voor de documentaire. In eerste instantie horen we graag uw verhaal. Dat doen we zonder camera. Filmen gebeurt pas later, als we elkaar wat beter kennen en vertrouwen. En natuurlijk alleen als u ermee instemt.
Heeft u interesse om uw verhaal te delen of wilt u eerst meer weten, neem dan contact op met Marije de Wolf, de researcher voor deze documentaire:
Marije de Wolf Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  020-2184707
 
Problemen met “belevingspark” op terrein zorginstelling Daelzicht
De Limburgse zorginstelliung Daelzicht wil op haar terrein een recreatie- en belevingspark voor verstandelijk gehandicapten inrichten. Het lijkt er opdat het bestuur van de instelling op die manier de dagbesteding wil centraliseren en daartoe veel mensen met een beperking als goedkope arbeidskrachten wil inzetten. Veel gedwongen verhuizingen zijn  daar voor noodzakelijk. Protesten van families en medezeggenschapsorganen blijken tot nog toe tevergeefs. SP-kamerlid Renske Leijten heeft over deze kwestie vragen aan de staatssecretaris gesteld.
 
RTL Nieuws maakt programma over onjuist declareren 
RTL Nieuws doet sinds juli onderzoek naar het declaratiegedrag van bestuurders in het onderwijs, zorg, woningbouwcorporaties en andere semipublieke sectoren. De redactie van het programma heeft grote instellingen gevraagd om de declaraties van bestuurders en hun bonnetjes openbaar te maken. In het onderwijs, woningbouw, maar ook in de rechtspraak en in de wereld van de goede doelen  wordt hier welwillend op gereageerd. Maar zorgbestuurders – zo meldt de RTL-Nieuwsredactie ons - blijven, op een paar uitzonderingen na, ver achter. Ze willen hun bonnetjes niet openbaar maken, want ‘onze raad van toezicht kijkt er al naar’ en bovenal ‘we zijn hartstikke zuinig en sober’. RTL Nieuws wil graag weten of dit klopt en vraagt u daarom om hen voorbeelden van bestuurders te noemen die dure reizen maken, dineren in sterrenrestaurants of zich overal naar toe laten rijden in dure auto’s met chauffeur, zonder duidelijke noodzaak. Indien u hierover informatie heeft, meldt dat dan svp aan onderzoeksjournalist van RTL Nieuws: Bart van den Berg. Tel +31 (0)35 – 6718703 of Mob +31 (0)6 – 41362517
 
 
   
 Kijk voor oudere berichten in ons Nieuwsarchief

geit

 

Volg ons op Facebook en Twitter (@klokkenluidervg ) of deel ons via Twitter

 

nsgk logo 980x360

Klokkenluiders VG wordt financieel gesteund door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)